Nyheter
Brevveksling ble diktbok
Saknet etter dei som ikkje er her meir
Favner det mellommenneskelige
Mørke, men også de vakre opplevelser
Skrev seg ut av samlivsbruddet
– De færreste er «apekatter» som skriker og slår
- Jeg vil beskrive noe jordnært
Det fine og såre om demens
Flørtet med KKK
Både seriøse og lekne dikt
– Hvem trenger dikt om det endelige og det uendelige?
Ord som treffer og oppmuntrer
Ble inspirert av Ari Behn
Alltid sulten
Stiller med blanke ark
Fra den justinianske pesten til koronaviruspandemien
- Alt heng saman
Lever bevisst naivt
Med indre rytme som bakgrunnsmusikk
Livets berg- og dalbane