Trykk
Litt til
Korona, verden hadde vært et bedre sted uten deg, tenker jeg
En vei gjennom livet
Jeg står alene
"Medvandrar" av Margunn Hetland Salte
"Kjærleik i 100" av Jan Kidøy