Side / Tips ved innsending av manus

Enten du skal sende inn manus til Lyrikkforlaget eller andre forlag, kan det være klokt å følge disse rådene:

 

Send inn fullstendig manuskript, bruk PC når du skriver, vær tålmodig og ikke ha for store forhåpninger. Det er noen av stikkordene i prosessene med å få antatt et manus for utgivelse.

 

For en nybegynner har det ingen hensikt å sende inn et halvferdig manuskript, et par prøvekapitler eller kapitteloversikt til et forlag. En debutant må demonstrere hva han er god for. Send derfor inn et komplett manuskript.

 

La noen andre lese manuskriptet. Hvis du er den eneste som hittil har lest det du har skrevet, bør du la noen andre lese det før du sender det til et forlag, og be dem si helt ærlig hva de mener. Helst bør det være en person som har lest en del bøker, og som ikke står deg så nær at hun eller han er redd for å såre følelsene dine. 

Lytt til gode råd. På den måten blir manus bedre!

 

Bruk helst opplastingsverktøyet vårt Lyrikkforlaget for innsendning av manus.
Manuskriptet du sender inn bør være skrevet på PC, slik at teksten er lett å redigere. Manus skrives ut på vanlige A4-ark, med dobbel linjeavstand og en normal skrift (Courier, Times Roman e.l.). Husk å sette på sidetall. Legg ved et følgebrev der du forteller hvem du er og hva slags bok du har skrevet. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer i følgebrevet.
Du kan også sende manus og følgebrev som vedlegg på e-post: post@lyrikkforlaget.no

 

Lyrikkforlaget har for tiden flere måneders behandlingstid fra manus er mottatt til det er ferdig vurdert. Dette beror på at vi leser og gir tilbakemelding på alle innsendte manus. En konsulent vil gjennomgå manuset ditt, og gir deretter en innstilling til forlagsredaksjonen.

 

Ikke ha for store forhåpninger! Det er svært store muligheter for at forlaget ikke vil utgi manuskriptet i første omgang. Ni av ti manus blir refusert. Dette gjelder ikke bare Lyrikkforlaget, men bransjen som helhet. Fordelen med Lyrikkforlaget er imidlertid at forlaget har spesialisert seg på lyrikk. Dermed blir også terskelen for debutanter lavere. Det er altså større sjanse for å få utgitt en bok hos oss enn hos andre forlag. 

 

Hvis boka blir refusert, får du brev om dette i posten. Vi sender ikke manus i retur.

Unngå å sende flere manuskripter til flere forlag på en gang. Hvis du er heldig og får manuset ditt antatt hos et annet forlag, ber vi deg gi oss beskjed om det, så vi ikke bruker unødig tid på vurdering og tilbakemelding.