Nyheter
- Livet er ikke bare tornefullt
Inspirert av Jan Erik Vold
Den blå fuglen letter
– Orda kjem lettast til meg når det er ei handling eller ei rørsle i diktet
– Hverdagene er de beste dagene vi har
Skrev på veggene
Glimt av håp
Terapi gjennom pennen
- Følg hjertet!
– Balanserer på grensen mellom sorg, glede, bitterhet og håp
- Diktene dytter borti bevisstheten
- Jeg skriver om alt som opptar meg
Likar å seie mykje med få ord
- Livet skjer oss alle
Fra ungdomstiden til voksenlivet
Furua – en koloss på tyve meter
De fire elementene i tekst og bilder
Alvor og humor
Eit individualistisk verdisyn
Jeg er sterk!